Mogelijkheden

Ieder kind/jongere is uniek en daarom is ook ieder coachingstraject maatwerk. Het traject krijgt vorm, doordat ik de ontwikkelingsbehoefte van het kind en de hulpvraag van ouders in kaart breng.

Mijn expertise

Mijn expertise zijn gevoelige kinderen, jongeren en hun ouders, die zich moeilijk kunnen uiten.
kenmerken zijn onder andere:

 • moeite hebben om te verwoorden wat er aan de hand is;

 • zich graag terugtrekken;

 • zich snel schamen;

 • moeite hebben om te spreken in de klas:

 • vaak verdrietig/bang of boos zijn;

 • weinig zelfvertrouwen hebben;

 • zich niet begrepen voelen/gefrustreerd;

 • faalangstig zijn;

 • klachten hebben zonder medische oorzaak (zoals buikpijn, hoofdpijn, eetproblemen of ontlastingsproblemen);

 • hooggevoelig zijn (met of zonder sterke wil);

 • autisme spectrum stoornis hebben.

Een goede sociaal emotionele ontwikkeling voor je kind maakt dat ze beter functioneren in groepsverband.

Je geboorte in kaart

Diep van binnen wist je misschien al dat het gedrag van je kind wel eens te maken kan hebben met zijn moeizame start in zijn leven.
Door samen het geboorteverhaal te analyseren, worden gedragspatronen en karaktertrekken ineens heel duidelijk verklaarbaar. Je gaat je kind, jezelf en je omgeving veel beter begrijpen. Je kijk wordt anders en hierdoor verandert ook jou doen en laten in positieve zin.

Voor ouders die onder andere:
* een heftige bevalling hebben meegemaakt;
*voelen dat er iets tussen hen en hun kind in staat;
*een kind met een diagnose hebben ( bijv. ADHD, Autisme, HSP);
*al van alles hebben geprobeerd;
*een kind hebben dat slecht eet;
* een kind dat vastloopt op school;
* de strijd niet meer willen met hun kind;
Kortom voor elke ouder die zijn kind beter wil begrijpen en hun kind gelukkig wil zien.

Voor jezelf of voor je kind kunnen we de geboorte in kaart brengen.

Een geboorte in kaart sessie duurt gemiddeld 2 uur en kost € 120,00. Hierbij zijn koffie/thee, iets lekkers en heel veel aandacht inbegrepen!


Coaching

In oriëntatiegesprek met jou als ouder kunnen we ontdekken wat jouw kind nodig heeft om beter in zijn vel te zitten.

Wil je een daadwerkelijke positieve verandering voor je kind en binnen je gezin, meer zelfvertrouwen voor je kind, het gedrag beter begrijpen? Dan maak ik graag en voorstel voor jullie van een traject op maat.
In een traject op maat werken we aan het zelfvertrouwen, het ontdekken van kwaliteiten, talenten en de mogelijkheden. Het kind begrijpt zichzelf beter en staat steviger in zijn schoenen. Na een traject op maat is er een positieve verandering te zien en weten jullie als ouders wat je kind nodig heeft.