Van Gelder kindercoaching is er voor kinderen/jongeren die zich moeilijk kunnen uiten.
Ik kijk graag samen met jou wat het gedrag van je kind te zeggen heeft en geef je handvaten voor meer rust in jullie gezin.

meisje stapt over stenen

Moeilijk kunnen uiten

Het is vaak zo moeilijk om onder woorden te brengen wat je voelt. Herken je dit bij jezelf of je kind?

Hoe fijn is het dan dat er iemand is die je begrijpt, de ruimte en het vertrouwen geeft, om je binnenwereld te gaan begrijpen.

Als je je moeilijk kunt uiten, heb je vaak een grote binnenwereld. Ik help jou en/of je kind je binnenwereld beter te begrijpen, zodat er meer rust komt voor jezelf en je kind.
In een oudergesprek help ik met een stukje inzicht, zodat jullie de opvoeder kunnen zijn, die je graag wilt zijn met meer rust binnen het gezin.


kind rent naar vader

Je geboorte is je blauwdruk

Kenmerken van kinderen die zich moeilijk kunnen uiten zijn onder andere:

  • Verlegenheid/schaamte;
  • niet durven spreken in de klas;
  • moeilijk gesprekjes voeren;
  • faalangst, het perfect willen doen;
  • nieuwe dingen zijn spannend;
  • veel frustratie en boosheid.

Deze gedragspatronen vinden meestal hun oorsprong in het geboorteverhaal. De eerste 1000 dagen van je leven, gerekend vanaf conceptie zijn meest cruciaal. Ervaringen tijdens conceptie, zwangerschap en geboorte hebben een enorme impact op hoe je als kind wordt gevormd tot wie je nu bent. Door de impact van deze ervaringen te gaan begrijpen, ga je het gedrag van je kind ook begrijpen.

foto Melanie bij boom met kind

Over van Gelder Kindercoaching

Ik ben Melanie van Gelder. Mijn missie is om kinderen te laten ontdekken wie ze zijn. Ik werk vanuit zachtheid en vertrouwen. Ik laat ze ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dat ze ertoe doen en hoe mooi het is om “trots” op jezelf te zijn, vanuit eigen kunnen en handelen. Doordat ze zichzelf beter leren kennen, begrijpen ze de wereld om zich heen ook beter. Er ontstaat meer veerkracht doordat het kind zijn eigenheid ontdekt. Dit geeft een prachtige basis voor de toekomst.

Gevoeligheid als kracht

Van Gelder kindercoaching begeleidt moeders, kinderen en jongeren die zich moeilijk kunnen uiten.
Moeders begeleid ik graag naar meer rust en ontspanning voor hunzelf en daarmee ook voor hun kind en gezin!
Jij, lieve moeder, de motor van het gezin!
Jij, bent de sleutel!
Jongeren, die vastlopen op school, het niet meer zien zitten, veel stress hebben, depressief zijn, help ik weer op weg! In een traject leren ze zichzelf beter kennen en staan steviger in hun schoenen.

Kinderen van basisschoolleeftijd begeleid ik op een speelse, creatieve manier naar meer zelfvertrouwen en rust in hun drukke hoofd.
KInder

jongen en meisje zitten in het gras