Van Gelder kindercoaching is er voor kinderen/jongeren die zich moeilijk kunnen uiten.
Samen met jullie als ouders kijk ik wat het gedrag te zeggen heeft en geef jullie handvaten voor meer rust in jullie gezin.

meisje stapt over stenen

Kinderen die zich moeilijk uiten

Het is vaak zo moeilijk om onder woorden te brengen wat je voelt. Herken je dit bij jezelf of je kind?

Hoe fijn is het dan dat er iemand is die je begrijpt, de ruimte en het vertrouwen geeft, om je binnenwereld te gaan begrijpen.

Een kind dat zich moeilijk kan uiten heeft een grote binnenwereld. Ik help deze kinderen hun binnenwereld te ontdekken en zorg dat ze zichzelf en de wereld om hen heen beter gaan begrijpen.
Ouders help ik met een stukje inzicht, zodat zij de opvoeder kunnen zijn, die ze willen zijn met meer rust binnen het gezin.


kind rent naar vader

Je geboorte is je blauwdruk

Kenmerken van kinderen die zich moeilijk kunnen uiten zijn onder andere:

  • Verlegenheid/schaamte;
  • niet durven spreken in de klas;
  • moeilijk gesprekjes voeren;
  • faalangst, het perfect willen doen;
  • nieuwe dingen zijn spannend;
  • veel frustratie en boosheid.

Deze gedragspatronen vinden meestal hun oorsprong in het geboorteverhaal. De eerste 1000 dagen van je leven, gerekend vanaf conceptie zijn meest cruciaal. Ervaringen tijdens conceptie, zwangerschap en geboorte hebben een enorme impact op hoe je als kind wordt gevormd tot wie je nu bent. Door de impact van deze ervaringen te gaan begrijpen, ga je het gedrag van je kind ook begrijpen.

foto Melanie bij boom met kind

Over van Gelder Kindercoaching

Ik ben Melanie van Gelder. Mijn missie is om kinderen te laten ontdekken wie ze zijn. Ik werk vanuit zachtheid en vertrouwen. Ik laat ze ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dat ze ertoe doen en hoe mooi het is om “trots” op jezelf te zijn, vanuit eigen kunnen en handelen. Doordat ze zichzelf beter leren kennen, begrijpen ze de wereld om zich heen ook beter. Er ontstaat meer veerkracht doordat het kind zijn eigenheid ontdekt. Dit geeft een prachtige basis voor de toekomst.

''Ik begrijp mezelf nu veel beter en ben minder wanhopig"

''Onze dochter heeft meer zelfvertrouwen gekregen en is trots op zichzelf."


                                                                            ''Je hebt onze ouder-kind relatie laten groeien."

Gevoeligheid als kracht

Van Gelder kindercoaching begeleidt kinderen en jongeren die zich moeilijk kunnen uiten en helpt ouders het gedrag van hun kind beter te begrijpen. De kinderen die bij Van Gelder kindercoaching komen, leren zichzelf beter kennen en de ouders weten na een traject wat ze moeten doen om meer rust te ervaren in het gezin.
jongen en meisje zitten in het gras